Jag heter Ulrika Sonander och jag bor i Västerås är 43 år.

Jag har haft depressioner under hela mitt liv men det är först på senare år som jag fått kunskapen och förstått att jag haft det. Har även utmattningssyndrom som jag fick 2006 i och med en djup depression som föranleddes utav min farfars självmord.

Det var då jag hittade till en av de intresseföreningar som finns. Där och då föddes mitt engagemang.

Sen senare hittade jag Balans, det kändes som att jag hittade hem. Där förståelsen och gemenskapen är några utav ledorden. Där jag också kunnat få ännu mer kunskap om mitt mående.

Jag vill inspirera uppmuntra och visa på att det finns olika verktyg att ta del av så vägen mot ett friskare liv för alla egenerfarna och dess anhöriga kan uppfyllas. Det är mitt styrelseengagemang.

Att få påverka, stärka och samverka med beslutsfattare, det vill säga det intressepolitiska arbetet.

Har erfarenhet utav både regionalt och nationellt arbete.

Det är viktigt att ta vara på den rösten som vi har. Vi behöver fortsätta jobba framåt vi i lokalföreningarna och riks tillsammans för att nå dit vi vill.

Vi behöver stärka och bygga upp en hållbar organisation tillsammans med er ute i landet.

Jag ser fram emot att få företräda er och utveckla föreningen Balans framåt och jag hoppas ni vill följa med på vår resa mot våra gemensamma mål.

/Ulrika