Då var vi på andra sidan året då, och i alla fall jag ser fram emot ljusare tider. 😊
I vår pausar Riks arbetet med de digitala samtalsgrupperna vi erbjudit för medlemmar utan lokalförening. Anledningen är att vi behöver titta närmare på våra rutiner kring detta, för att kunna upprätthålla en kvalitativ verksamhet.
Den 12 februari är det dags för utbildning i Balansmodellen.

Skicka namn, lokalförening, tel och mailadress till den som ska delta till mig innan den 7e februari.

Släppet av den digitala anhörigutbildningen blir uppskjuten ytterligare, men planerar för släpp någon gång under våren.

/Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans.