Efter tre års samarbete med ungdomsverksamheten UDDA – Unga med Depression och Deras Anhöriga, har vi i Riksförbundet Balans bestämt oss för att pausa och se över verksamheten. Detta gör vi för att utveckla vår ungdomsverksamhet så att den går mer i linje med vårt uppdrag.

Vårdköerna är långa och behovet av stöd för unga personer med psykisk ohälsa är stort.

Vi ska genom att använda våra samlade erfarenheter och kunskaper genomföra en satsning för Unga i Balans, som ska verka som ett komplement till vården.

Vi vet att Gemenskap, kunskap och sjukdomsinsikt är tre viktiga verktyg för att leva ett liv i Balans. Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet och på den grunden kommer Unga i Balans växa fram.

När ny information finns, kommer den publiceras här på hemsidan och skickas ut i vårt och våra lokalföreningars nyhetsbrev.

Klicka här för att hitta din lokalförening.