900 000 personer. Ja 900 000 personer tar sitt liv varje år över hela världen. 65 000 av dem sker inom EU:s medlemsländer.
Den 10 september är det den internationella suicidpreventionsdagen. Dagen finns till för att uppmärksamma oss på det som händer när en människa inte orkar leva längre. Men det är också en dag för att sätta ett utropstecken kring allt det arbetet som görs för att förhindra och motverka att fler ska läggas till statistiken varje år.
Tillsammans med Riksförbundet Balans samarbetspartner GAMIAN- Europa vill vi sätta ett stopp för den stigma som finns kring suicid. Med haschtagen #BreakingSuicideStigma hoppas GAMIAN på att nå den grupp av personer som är överrepresenterade i suicid, män mellan 15 till 34 år. 80 procent av de personer som tar sitt liv i Europa varje år är män. Självmordsförsöken är högre hos kvinnor medan självmordsförsök med dödlig utgång är störst hos männen.
Under kampanjen #BreakringSuicideStigma har organisationen GAMIAN intervjuat män med erfarenheter av självmordstankar och självmordsförsök och låtit dem berätta om sina upplevelser och tankar kring vad man som medmänniska kan göra när någon mår dåligt.

Den 10 september på internationella suicidpreventionsdagen hittar du intervjuerna med männen och informationsmaterial på den här sida »

För att vi tillsammans ska kunna minska stigmat kring en av vår tids viktigaste fråga, självmord, måste vi öppna upp och börja prata om det som känns så hemskt, läskigt och ofattbart.

GAMIAN- Europe