Nu har jag varit ordförande i drygt fem veckor. Har jobbat mycket med att det skulle bli en smidig övergång för styrelse och personal. Det har varit mycket spännande att sätta sig in i och ser med glädje att få jobba vidare. Att vi syns och deltar i fortsatta samarbeten och nya. Att vi i Balans är en kraft att räkna med.

Även så är ett mail förberett där vi vill få en bättre kontakt och samverkan med er lokalföreningar. Där ni ska få stöttning av oss på riks. Hoppas att det kan väcka entusiasm och glädje och att få utvecklas och bli ett bra stöd för medlemmen (eller medlemmarna).

Jag har hunnit med att sätta mig in i det intressepolitiska arbetet genom att jag sitter i NSPH riks styrelse och Funktionsrätt Sverige. Nu är det valfrågor speciellt utvalda områden som berör er medlemmar ute i landet, som ska jobbas med fram till valet i september. Där det lyftes fram att man lite glömt anhörigas roll. Vilket vi var flera som påtalade vikten av. Så det ska tas med.

Sedan tänker jag att vi i Balans kan driva valfrågorna även i vår egen organisation. Något som styrelsen kommer få se över och driva tillsammans med lokalföreningarna. Och att driva det ni tycker. Ser så olika ut ute i landet. Det kan handla om debattartiklar. Bjuda in politiker och ha eventuellt intervjuer eller samtal. Finns en del idéer på gång.

Sommaren är också snart här och med den kommer också lite ledighet. Hur bemanningen ser ut på kansliet och hur vi har semestrar kan du läsa i nästa artikel i det här nyhetsbrevet.

Önskar er en fin juni/ Ulrika Sonander, ordförande Riksförbundet Balans.