På grund av den rådande pandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Vi vet att ångest, oro och depression ökar i kristider. Då är det extra viktigt med samlad information om vad det finns för hjälp och stöd att få.
För att komma till stödlistan, följ länk nedan.

Stödlista för psykisk ohälsa i kristid