I år firar Riksförbundet Balans 25 år. 25 år av aktiviteter, samarbeten och framförallt medlemmar. Mycket har hunnit hända under de här åren. Förbundet har bland annat fått nya samarbetspartners, en ny grafisk profil och nya spännande möten mellan lokalföreningar och medlemmar.
Men hur har det sett ut sen riksförbundet startades och fram tills nu? Hur var Riksförbundet Balans för 25, 15, 10 eller kanske 5 år sedan? Hur har lokalföreningarna förändrats?
Det vill vi veta. Har du eller någon medlem i din förening en berättelse att delge?
Kanske har du varit med i Balans sedan starten eller har du nyss blivit medlem?

Vi vill lyfta våra egna medlemmars berättelser av Balans och samla personer som varit medlemmar under olika lång tid.
Så hjälp Riksförbundet Balans att leta fram medlemmar som vill berätta. Det börjar bli bråttom nu.

En jubileumsgrupp är tillsatt i riksförbundet som kommer att jobba med evenemanget.
Så skicka förslag på medlemmar, det kan vara du själv, till Johanna@balansriks.se så kommer jubileumsgruppen sedan väja ut antal medlemmar vi vill uppmärksamma.

Utan våra medlemmar är vi ingenting.