Över hundra personer har nu fått tillgång till vår anhörigutbildning, bara under den första månaden. Förutom anhöriga är det många som jobbar professionellt med anhöriga som anmält sig. Deltagarna kommer från hela landet.

Informationen om utbildningen spreds förutom vår hemsida även via Instagram och förbundet för anhörigkonsulenter. Det visar vilken genomslagskraft marknadsföring via sociala medier och andra nätverk. Det är något vi bör jobba mer aktivt med.

Sprid gärna bland medlemmarna att utbildningen finns och uppmuntra de som går den att ge feedback om vad som är bra och vad som kan förbättras. Synpunkter och förslag kan mailas till kent@balansriks.se.

För att anmäla sig till utbildningen skickar man ett mail till anmalan@balansriks.se med namn och kontaktuppgifter och skriver “anhörigutbildning” i ämnesraden.