Den 22 mars anordnade Riksförbundet Balans webbinariet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetlivet.
Webbinariet var ett resultat av det projekt som pågått sedan 2021 med samma namn.
Det här är inspelningen av det.
Till webbinariet var flera av de personer, som under årens lopp blivit intervjuade i projektet, inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter av stigma men också dela med sig av den kunskap de har för att minska stigmat i arbetslivet.
Värd under webbinariet var Johanna Höst, kommunikatör i Riksförbundet Balans och projektledare för Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetlivet.

Inledning

Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans.

Hade det här inträffat några år tidigare då hade jag inte suttit här i dag” + frågor

Bengt Sprowede i ett samtal om hur hans bipolära sjukdom gjorde att han utmanövrerades av sin arbetsgivare.

Vem tar hand om doktorn? + frågor

Läkaren tar hand om patienterna. Men med hög arbetsbelastning och stressrelaterade sjukdomar som följd, vem tar hand om läkaren? Det frågade sig specialistläkarna Jill Taube och Maria Zetterlund som startade det fristående nätverket ”Vem tar hand om doktorn?”

Så minskar BAUHAUS stigmat + frågor

Byggföretaget BAUHAUS satsning på sina medarbetares psykiska hälsa ska minska stigmat och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Kristina Broman Rosenius, HR-specialist, berättar om deras program.

Avslutning

Johanna Höst, kommunikatör Riksförbundet Balans.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner