Idag ska jag föreläsa för en grupp läkare. De är ambitiösa, frågvisa och duktiga på att läsa och förstå det som står i deras böcker. Och det jag kan bidra med är att berätta om mina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Det viktiga för mig och många andra är att man på ett respektfullt vis blir ”sedd” som person och inte enbart som patient. Om en läkare lyssnar, visar intresse för patienten så är det lättare för patienten att känna tillit, trygghet och då lättare våga berätta det som tynger. Mötet mellan en läkare och en patient är givetvis tidsbegränsat men har man rätt ingång i samtalet och om läkaren lyckas få patientens förtroende kan tiden bli väldigt användbar och man kan få ut oerhört mycket av denna stund.

Om patienten får stöd och omsorg av läkaren då kan man mycket lättare ta till sig läkarens kunskaper.

Att få veta att man inte är ensam, att reaktionerna och symtomen är vanliga men att det går att reparera kan gynna tillfrisknandet. Med styrning och stöd från sjukvården så finns goda förutsättningar. Men patienten måste själv göra jobbet det finns ingen annan som kan göra det åt personen. Återigen krävs en tillit som sjukvården ansvarar för att ge patienten förutsättningar för att kunna uppleva.

Så här skulle jag vilja att läkarna frågade:

Ställ frågor om personens intressen och färdigheter. Familj, vänner, arbete. Samtala kring patientens drivkrafter, vad som skapar oro, rädslor och vad som stressar personen.

Åtgärder och identifiering av vad bör man undvika för att må bättre.

Läkaren informerar om fördelarna om att gå upp ur sängen varje morgon, äta mat, gå en promenad till affären, växla några ord med kassörskan gå hem och framförallt försöka sova på nätterna. Helst egen sömn, om sömnen är ett problem kanske man under kortare perioder prövar sömntabletter men jobbar mot att få en god dygnsrytm och hitta saker som främjar nattsömnen. I vissa fall krävs medicinering, viktigt med återbesök till helst samma läkare och vidare till en terapeut. Bra uppföljning är a och o.

Trygghet och tillit kan ge fantastiska framgångar hos den person som mår dåligt i sin psykiska hälsa.

 

/A