Jag och Adam upplever ofta en del fördomar. Tycker fördomar kan vara att det finns både positiva och mer negativa fördomar. Tycker även att grundavsikten med fördomarna spelar roll för hur jag tar dessa. Är de av mer egoistisk karaktär blir jag oftast mer berörd än om det i grunden har haft ett mer generöst syfte.

Ett exempel var från ICAS, delikatess-disk igår.

”En dam undrade om vi hade ringt på för hjälp i disken på Ica. Detta insåg jag ganska snart att hon  endast hade  ett egoistisk syfte”

Att hon skulle få sina varor, var syftet och oavsett om hon var stressad så tog jag det mot mig .

Att hon snabbt hade omyndigförklarat mig. Jag är också extra känslig mot sådant här eftersom det funnits i mitt liv länge…

Jag tror det behövs mer kunskap men tror även att faktorer som grupptryck kan spela in. Motsatsen till fördomar tror jag är öppenhet, jag har skrivit en artikel i MT kring detta.

”Att bo på en mindre ort kan ha sina fördelar men också en del nackdelar. Jag har bott på samma ort under större delen av mitt liv. Mina föräldrar flyttade hit 1986, året innan jag föddes. Min reflektion berör öppenhet och folks benägenhet att släppa in andra i gemenskapen.

Redan som liten kände jag en stark känsla av att det var svårare om man som andra inte hade flera generationer av släkt boendes på min ort. Man hade svårare att få vara med i gemenskapen, att få

deltaga och socialiseras här, inte endast som ort utan även på ett djupare plan.

Tänkte länge att detta endast var en känsla . Dock har jag under årens lopp vet tom en del som har flyttat hit, för att snart flytta igen.

Min familj har haft det svårt, pappa har haft det svårt. Minns så starkt en känsla jag fick när jag var barn på Minns så starkt en känsla jag fick som barn mellan min hemort Töreboda och detta fall pappas lägenhet i Göteborg (Majorna).

Jag var ute på gården där det finns ett galler mellan gårdarna och grannflickan tappar eller snarare kastar sin vante över gallret som jag tar upp, varpå hon frågar om jag vill vara med och leka.

Vi lekte nästan hela den dagen. – Vi blev vänner, apropå vänner fick också en annan vän Theo i Majorna vi brukade klättra i träd på gården i Majorna.

Skillnaden mellan ort och stad märktes tidigt, redan i skolan. ”Vindarna blåste åt olika håll hela tiden och det var mycket snack. Ingen hade råd att säga något positivt i onödan. Känslan jag fick var att det gav en stor fördel om man här länge hade släkten boendes här – vilket också känns logiskt. Man borde ju gynnas socialt om man har släkt här redan från början.

Själv hade jag inte detta, inte heller många av de som kom för att senare flytta. Jag studerade, gick gymnasiet där det faktiskt var en stor skillnad i öppenhet. Jag kände där en sorts frihetskänsla.

Studerade i Östersund och i Örebro, även om det bara var ett halvår så var skillnaden även där stor. Skillnaden att jag kunde deltaga lättare”

Idag finns det en grupp där de jobbar med gemenskapen här i Töreboda. Det tycker jag är positivt.

/Malin