Kvalitetsregistret BipoläR kommer varje år med en ny årsrapport om hur vården för personer med bipolär sjukdom ser ut i Sverige. Siffrorna i rapporterna är baserade på registrerade patienter som finns med i registret.
2019 års rapport visar att andelen registrerade patienter med bipolär sjukdom som återfaller i skov inom ett år minskar. 2017 var det 47 procent. 2018 hade det sjunkit till 42 procent och 2019 var andelen nere på 40 procent, det här skriver registret i ett pressmeddelande på sin hemsida. Registret har tidigare kunnat visa att vården av patienter med bipolär sjukdom varierar mellan de olika regionerna i landet. 

Kvalitetsregistret skriver bland annat att regionerna med högst andel återfall i skov hade under 2019 mer än dubbelt så hög andel som regionerna med den lägsta. Årsrapporten visar också att andelen patienter i registret som någon gång fått patientutbildning steg under 2019. Andelen var då 40 procent. Detta är en ökning jämfört med föregående år då 37 procent hade fått patientutbildning.

Också andelen patienter som arbetade eller studerade på minst halvtid ökade något, står det i pressmeddelandet. Under 2019 var det 51 procent att jämföra med 2018 då det var 48 procent. En annan viktig kvalitetsindikator är andelen patienter med bipolär sjukdom typ 1 som får litium. BipoläRs mål är att 70 procent av patienterna med typ 1 ska behandlas med litium. Litiumförskrivningen under 2019 låg på 70 procent, det vill säga precis på målnivån. Det visar att den nedgång i litiumförskrivning som registret rapporterat om i många sammanhang under en rad år har vänt upp och stabiliserats runt 70 procent. Förskrivningen minskade visserligen något jämfört med 2018 då 72 procent av patienterna med bipolär sjukdom typ 1 fick litium, men resultatet är fortfarande i linje med registrets målnivå.