9 maj klockan 18-19.30 är det dags för ett nytt digitalt Balanscafé anordnat av Balans Stockholm.
Träffen sker via mötesappen Zoom.
Gunnar Dagnå och Karin Sandén som utvecklat en ny app för personer med bipolär sjukdom, berättar om hur den används.
Du behöver inte föranmäla dig utan använder denna länk för att delta: https://us02web.zoom.us/j/84439104555?pwd=ZGNDNzJ1SXVkTE5RMFZsUXYvRThlQT09
Bara att klicka på länken, slå på ljud och bild, så kommer du in!
Bipolar Companion är ett stöd för dig som har bipolär sjukdom. Målet med appen är att du fördjupar din kunskap om hur sjukdomen visar sig hos dig och vad som är viktigt för att du ska må bra och undvika sjukdomsepisoder.
Hur sjukdomsperioder yttrar sig och vad som utlöser dem kan se olika ut, men är i regel konsekvent för varje enskild person, därför är det möjligt att kartlägga en komplex sjukdomsbild i detalj för en enskild person.
Appen kan hjälpa dig att öka din kunskap om hur den bipolära sjukdomen kommer till uttryck just hos dig och vad du kan göra för att hantera den.
Bipolar Companion är baserad på vad personer med egen erfarenhet av bipolär sjukdom har berättat samt forskning om bipolär sjukdom. Appen ersätter inte behandling av bipolär sjukdom som hälso- och sjukvården erbjuder.
Appen finns att ladda ned på AppStore och GooglePlay.
Bipolar Companion är utvecklad av Nous psykiatri AB, Dagnaux AB och Fair Enterprise AB med stöd av Vinnova. Utformningen av appen har skett i samarbete med patient-och anhörigföreningen Balans, psykolog Elsa Janni och personer med erfarenhet av bipolär sjukdom.