”Jag kom i kontakt med Balans efter att jag återhämtat mig från en ihållande depression (dystymi). För mig var det befriande att uppleva gemenskapen med andra som delar mina erfarenheter och problem. Jag kunde släppa en hel del intern stigmatisering.

Det är hoppingivande att det finns en organisation som Balans, som erbjuder hjälp, stöd och utbildning för att förbättra livet för oss som lever med affektiva sjukdomar, både drabbade och anhöriga. Jag känner att verksamheten präglas av stort engagemang, kunskap och en vilja att utvecklas och växa, både som individer och organisation.

Jag är nu anställd på Riksförbundet som administratör och verksamhetsstödjare. Jag har kunskap och erfarenhet av att jobba med verksamhets- och kompetensutveckling. Min ambition är att introducera metoder och verktyg för att jobba med ständiga förbättringar av verksamheten. I ett första skede kommer inriktningen vara att stabilisera basverksamheten och bygga en struktur på det som fungerar bra.

Jag ser fram emot att lära känna er som är engagerade i verksamheten. Jag hoppas att vi ska hitta bra samarbetsformer så att vi kan utveckla vår gemensamma kompetens och förmåga. Ju mer vi växer som organisation och individer, desto fler kan vi hjälpa.”

Varma hälsningar,

Kent