Världsdagen för psykisk ohälsa. En dag som uppmärksammar något som drabbar var och varannan person på denna jord.

Jag undrar hur många som inte får den hjälp den behöver eller hur många som förtrycks för sitt psykiska mående. Som förminskas eller förlöjligas.

Den dagen är för er, för oss. För att minska stigmat.

Detta år har covid-19 påverkat både den fysiska och psykiska hälsan. I alla delar av världen.

Jag tänker mycket på hur bra vi har det jämfört med andra delar i världen. Vården och psykvården kan självklart bli väldigt mycket bättre i Sverige. Men jämfört med andra länder kan vi ändå skatta oss rätt lyckliga. Vad hade hänt med oss om vi bodde någon annanstans? Hade vi blivit tvångsvårdade eller övermedicinerade?
Covid-19 har gjort många människor isolerade. Det skapar i sig ännu mer oro och ohälsa. Jag är tacksam för telefoner och videosamtal. De minskar isoleringen och känslan av ensamhet. På så vis har jag kunnat ha kontakt med vänner och familj när man inte kunnat träffa dem.

För att sprida kunskap och minska stigmat kring psykisk ohälsa tycker jag att ännu fler influencers och inflytesrika personer i Sverige samt världen måste tala mer om det. Att minska stigmat är så oerhört viktigt. Om vi inte pratar om suicid, tvångstankar, ångest eller annan psykisk ohälsa kommer stigmat aldrig minska och det kommer fortsätta vara något förbjudet eller hemskt att prata om.

Så jag uppmanar fler att prata om psykiskt mående. Det är inget fel eller fult att prata om. Vi kommer hitta varandra och fler kommer känna sig mindre ensamma. Vi kommer känna att det finns fler i världen med samma diagnos eller symptom.

Skit i vad andra säger, var dig själv och stå upp för dig själv. Om någon släkting säger någon dum kommentar på  släktkalas, säg ifrån och känn hur du står upp för dig själv. Berätta för en vän hur du mår, kanske har din vän känt samma sak. Prata om det, håll det inte inne. Om du inte har någon att prata med kan du skriva dagbok för att få något ur dig.

Nedan finns viktiga nummer du kan ringa om du vill prata med någon;

Vid akut situation 112

Icke akut situation 11414

1177

Akutpsyk – Ring din lokala akutpsykiatriska mottagning 

Självmordslinjen 90101

Jourhavande medmänniska 087021680

Jourhavande präst – Ring 112 och be om jourhavande präst

Minds äldrelinje 020222233

Bris (för dig under 18 år) 116111