Här kommer min lilla reflektion…

Att det är Corona tider är ju ett stort problem för alla. Men påverkar det oss med psykisk ohälsa extra mycket?

Det är frågan som jag ställde mig häromdagen. Vården är extra ansträngd i nuläget och det är svårare att nå fram till den. Oro i världen, oro hos oss alla. Kanske extra hos de som redan lider av oro och ångestsjukdomar. För egen del har detta inte påverkat mig så mycket. Självklart följer jag rekommendationerna kring detta. Har däremot inte fått ökad ångest.

/Malin