Från intresserad anhörig till engagerad medmänniska.
Eva Sellberg är en av alla balansmedlemmar som valt att engagera sig både i sin lokalförening men också i riksförbundets styrelse.
– Jag hoppas att Balans ska kunna öka öppenheten kring psykisk ohälsa, säger hon.

För ett år sedan valdes Eva Sellberg Bäckström in som styrelseledamot i Riksförbundet Balans styrelse. Hon är sedan tidigare också styrelseledamot i Balans lokalförening i Skåne, LIBRA.
– Under det här året har jag lärt känna nya människor och fått ett större perspektiv på riksförbundets arbete, men också de andra lokalföreningarnas arbete. Det har varit väldigt bra, säger Eva.

Hon hoppas att Balans kunna minska den stigmatiseringen som finns kring psykisk ohälsa. Ett mål som hon tror är lättare att nå när man är många som engagera sig tillsammans, som man gör i Balans. Balans vänder sig till människor som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och de anhöriga, de som vårdar och stöttar personen som är sjuk.
Eva är anhörig och det var just behovet av mer kunskap kring psykisk ohälsa och att få träffa andra människor som gjorde att hon blev medlem i lokalföreningen i Skåne.

– Jag är anhörig till en person som blev väldigt sjuk, det är väl 10 år sedan ungefär, och jag visste inte hur jag skulle göra. Jag hade ett behov av att träffa andra personer som hade liknande erfarenheter som jag. Det var när jag följde med på ett läkarbesök på psykiatrin i Lund som jag hittade en broschyr från lokalföreningen LIBRA. Jag tog kontakt med dem, blev medlem och sedan invald i deras styrelse, säger hon.

I dag leder Eva en samtalsgrupp för anhöriga i lokalföreningen i Skåne.
– Det viktigaste med den gruppen är nog att man känner att man inte är ensam. Vi känner samhörighet med varandra, säger Eva.

Men varför ska man engagera sig i Balans?
– Det är tio år sedan som jag blev medlem i LIBRA, Balans lokalförening i Skåne. Jag var inte så mycket föreningsmänniska då men i dag skulle jag säga att jag gått från att vara en intresserad anhörig till en engagerad medmänniska. Balans och LIBRA bidrar till att skapa en öppenhet kring psykisk ohälsa och jag tror att Balans är en organisation som kan bidra ännu mer till den öppenheten, säger hon.

 

Johanna Höst
Riksförbundet Balans