Nu är det äntligen dags för Riksförbundet Balans årsstämma 2019. Lokalföreningarna väljer vilka ombud som får åka på stämman.

När: Lördagen den 27 april 2019 klockan 13.00
Efter förhandlingarna bjuder Riksförbundet på smörgåstårta och dryck

Var: Föreläsningslokalen i Psykiatrihuset på S:t Görans sjukhus
Vårdvägen 3, 112 19 Stockholm

Varje Balansförening har rätt att skicka minst två ombud,
beroende på antalet medlemmar i föreningen, dock max fyra.

Riksförbundet vill ha namn på ombuden senast den 31 mars.

Ombud ska vara medlemmar i föreningen och betalat medlemsavgift för 2019 senast 31 januari 2019.

Bokning av resa för föreningsombud och eventuellt behov av övernattning görs på balansriks.se/bestallning.

Motioner skall vara Riksförbundet tillhanda senast fyra veckor innan stämman, den 23 mars 2019.

För mer information om förfarandet se stadgarna på Riksförbundets hemsida.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Handlingar kommer att vara tillgängliga två veckor innan stämman.

De kan då hämtas på hemsidan och de kommer att vara tillgängliga i pappersform på kansliet.

Välkommen! / Riksförbundet Balans