Arbetet med att ta fram en mer informativ och grafisk broschyr från Riksförbundet Balans är nu klar.
Den nya broschyren påminner om vår gamla men vi har gjort informationen mer lättillgänglig och snyggat till utseendet.
Medlemmar deltar med namn och bild i broschyren och berättar vad organisationen Balans betyder för dem. Du får även information om hur du själv kan bli medlem i Balans.

Broschyren skickas ut till våra lokalföreningar runt om i Sverige för vidare spridning under den här månaden.
Vi hoppas att du kommer att få nytta av den nya broschyren.