Världsdagen för psykisk hälsa2021-10-08T07:02:05+00:00

Världsdagen för psykisk hälsa!

”Mental health care for all: let’s make it a reality – Psykisk hälsa för alla: låt oss göra det till verklighet.”

Det är World Health Organization’s slogan för årets World Mental Health Day. Riksförbundet Balans uppmärksammar dagen genom att belysa begreppet ’Stigma’ lite extra och vad det kan innebära att ha en psykiatrisk sjukdom eller ohälsa.

Folkhälsomyndigheten beskriver stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa såhär:
”Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, t.ex. i. arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.”

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Hur minskar vi stigmat kring psykisk ohälsa?

En föreläsning inspelad av vår lokalförening LIBRA Balans Skåne.

Inledning, Per Torell
Vad är stigma och varför? Lars Hansson, Prof. emeritus (på grund av tekniskt strul försvinner ljudet en liten stund när Lars pratar men kommer tillbaka sen).
Egna erfarenheter, Andreas Önnebring
Funktionsrätt Sverige: från diskrimineringsdag med bl.a. Märta Stenevi, statsråd
”Stigma Watch”, en metod för att minska stigma Lennart Lundin, Schizofreniförbundet

Min riddare

Min riddare William Gabrielsson ❤ Hela min familj är ganska neurotisk lagda. Mina föräldrar är tandläkare  och de har alltid predikat hur viktigt ordning och reda är i tillvaron. [...]

Må bra dagen

Denna dag 10/10 är värd att uppmärksammas tycker jag. Psykisk ohälsa drabbar många människor, för min egen del känns det just nu i stunden att jag har psykisk ohälsa [...]

Bipolär sjukdom
Depression
Dystymi
Utmattningssyndrom
Anhörig
Till toppen