Varför är världsdagen för psykisk hälsa så viktig?