Har du fått diagnosen utmattningssyndrom eller arbetar du i vården med personer som lider av utmattningssyndrom?
Hjälp oss att förstå vad som karaktäriserar utmattningssyndrom!
Vi vill undersöka vad som karaktäriserar diagnosen utmattningssyndrom genom att fråga personer
som fått diagnosen och sjukvårdspersonal som träffar patienter med utmattningssyndrom. Deltagare
i studien ombeds att i en webbenkät svara på frågor om utmattningssyndrom, bakgrundsfaktorer och
vanliga symtom.
Studien förväntas ge information som kan hjälpa oss att förstå diagnosen bättre och därmed utveckla
bättre vård.
www.mittutmattningssyndrom.se kan du läsa mer om studien och anmäla ditt deltagande.