På grund av de råd och rekommendationer som nu gäller angående Covid-19 så ställs årsstämman på Lillsved in. 
Istället kommer årsstämman att hållas digitalt. Hur det ska gå till får ni meddelande om längre fram. 
Tiden för stämman är samma som tidigare, den 24 april kl 18.00 (incheckning 15 minuter innan) och ni anmäler fortfarande de ombud som ska närvara till mariah.levicsek@balansriks.se senast den 31 mars.
Varje Balansförening har rätt att skicka minst två ombud, beroende på antalet medlemmar i föreningen, dock max fyra.
Konferensen i samband med stämman skjuts på framtiden.

/Styrelsen

 

Årsstämma: Fredag den 24 april klockan 18.00 på Lillsveds folkhögskola på norra Värmdö
Konferens: Lördagen den 25 april-söndagen den 26 april ca15.00 på Lillsveds folkhögskola

Varje Balansförening har rätt att skicka minst två ombud, beroende på antalet medlemmar i föreningen, dock max fyra.

Riksförbundet vill ha namn på ombuden senast den 31 mars. Anmälan görs till mariah.levicsek@balansriks.se Uppge eventuella matallergier. Instruktioner om hur du bokar din resa får du som anmält dig efter den 31 mars, men förbered dig gärna genom att kolla färdmedel och tider. Buss går från Klarabergsviadukten i Stockholm klockan 16.00 på fredagen. Riksförbundet står för kost, resa och övernattning för två personer från varje förening. Ombud ska vara medlemmar i föreningen och betalat medlemsavgift för 2020 senast 31 januari i år.

Motioner skall vara Riksförbundet tillhanda senast fyra veckor innan stämman,
den 27 mars.  För mer information om förfarandet se stadgarna på Riksförbundets hemsida.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan två veckor innan stämman.

Konferensen kommer att handla om att presentera sin förening, diagnoser och vad föreningen gör. Det föreningarna oftast har önskemål om är förslag på föreläsare. Nu finns möjligheten att leka, jobba, öva, presentera för att blir sina egna bästa föreläsare.
Agendan kommer att vara rätt flexibel under lördagen och avresa från Lillsved sker på söndagen ungefär vid 15.00.

VARMT VÄLKOMMEN!
Styrelsen