Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet.
Att bli mobbad, diskriminerad eller förbisedd i arbetslivet på grund av att man har en psykiatrisk diagnos är vanligare än vad vi kanske tror. Därför genomför Riksförbundet Balans projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet. Vi behöver uppmärksamma och sätta stopp för hur människor blir behandlade under sitt yrkesverksamma liv.

Just nu arbetar jag för för fullt med projektet som den här gången tar avstamp i verkligheten. Hur ser det egentligen ut på svenska arbetsplatser, arbetar man med att minska stigmat och hur ser man på problemet?

Jag har hittills intervjuat en polis, byggföretaget Bauhaus, industrikoncernen ABB och nätverket ”Vem tar hand om doktorn?”.

Nu letar jag efter en person med egen erfarenhet. Vad har du för erfarenhet av att bli stigmatiserad i arbetslivet?
Du har kanske själv blivit utsatt eller känner någon i din närhet som blivit det.
Kanske bytte du arbete på grund av det här, eller reagerade din arbetsgivare och såg till att din situation blev bättre, kanske trivs du på ditt jobb i dag och kan prata öppet om hur du mår.

Projektet går ut på att lyfta upp frågorna om stigmatisering i ljuset och med information och kunskap försöka att ändra invanda fördomar, diskriminering och mobbing till öppenhet och trygghet på arbetsplatserna.
Ingen ska behöva bli behandlad annorlunda i arbetslivet på grund av att man har en psykiatrisk diagnos.

Hör gärna av dig till mig.

Ta hand om dig!
// Johanna Höst

Kommunikatör i Riksförbundet Balans
070-977 82 64
johanna@balansriks.se