Riksförbundet Balans vill rikta ett stort tack till vår interna kommunikatör Mariah Levicsek som den 23 mars lämnar oss för nytt jobb.
Vi kommer att sakna Mariah som varit snabb och duktig och hanterat alla uppdrag med stor energi.
Riksförbundet Balans önskar henne all lycka i framtiden.

Årsstämman i år kommer att äga rum digitalt. Det blir lördagen den 23 april kl 10. Varsla redan nu era styrelsekollegor så de håller dagen öppen. Den 9 mars kommer kallelse att gå ut och tänk på att om er lokalförening vill skicka in en motion ska den vara inne senast vecka 12 (runt den 25 mars).

Vi beklagar att det blev lite forcerat under ordförandekonferensen och att vi inte under mötet frågade vårt auditorium om ni alla hade synpunkter på frågeställningarna. Vi beklagar att vi missade detta i vår iver att hinna klart i tid till klockan 12. Vi ska försöka bättra oss.
Våra viktigaste ämnen från i november och som vi behöver arbeta kring hade lagts upp enligt:

  • Gruppering i HUR vi ska arbeta och VAD som ska ske.
  • Vilket år det är troligt att dessa kan genomföras.
  • Märkt dem med vilken prioritet de har, där 1 är viktigast.

Minnesanteckningar kommer.

//Styrelsen för Riksförbundet Balans genom
Eva Sellberg och Erik Rådström, t f ordföranden