Balans Stockholm bjuder in till föreläsning:

Lise-Lotte skall berätta om hur psykiatrisk vård kommer att förändras, bli mer förutsägbar och enhetlig, och hur arbetet går till. För att kunna erbjuda en jämlik och högkvalitativ vård så pågår ett stort arbete inom den sk nationella kunskapsstyrningsorganisationen i Sverige. Arbete går ut att på att ta fram vård- och insatsprogram och i förlängningen erbjuda vårdförlopp som är lika för landet och sätter patienten i centrum för sammanhållna vårdinsatser. Inom det nationella programområdet för psykisk hälsa är flera psykiatriska diagnosområden under utveckling tex depression, psykos och Adhd.

Föreläsare: Lise-Lotte Risö Bergerlind leder arbetet med utveckling av den psykiatriska vården i Sverige. Hon är är psykiater och leg psykoterapeut. Hon ansvarar för Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland, är ordförande Regionalt programområde Psykisk hälsa samt ordförande Nationellt programområde Psykisk hälsa.

 

Föranmälan till info@balansstockholm.se
Några dagar innan föreläsningen får du länk till Zoom.