Lokalförening Balans Stockholm bjuder in till föreläsning 15 juni klockan 18:00.

2017 och 2019 gjordes en stor journalgranskning av vårdskador inom psykiatrin för hela Sverige. Charlotta Brunner har varit med och analyserat granskningensamt författat rapporten, och skall berätta om vad vårdskador är och hur vården arbetar med att minska vårdskador. Rapporten identifierar bland annat bristen på vårdplaner som ett viktigt steg för att öka kvaliteten.

Föreläsare: Charlotta Brunner är psykiater och chefsläkare i Region Kalmar, där hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga och förebygga vårdskador. Via SKR har hon varit med och utvecklat metoden för journalgranskning som heter Markörbaserad journalgranskning.

Föranmälan till info@balansstockholm.se Några dagar innan föreläsningen mailar vi ut zoomlänk.