Ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiska hälsa.
Ja det är Womher, Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan. Ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Uppsala universitet för forskning på kvinnors psykiska hälsa.
Womher etablerades i januari 2020 och hade ett öppningssymposium i april i år.
Nu bjuder man in organisationer och föreningar för att skapa en dialog mellan forskningen och samhället. Syftet med Womher är att skapa en tidig kontakt med medborgare och samhället för att på så vis öka medvetenheten kring kvinnors psykiska hälsa.

Läs inbjudan med anmälningslänk här »