För dig som är boende i Norrbotten-eller Västerbottens län.
Nu söker doktoranden Gunilla Johansson deltagare till en studie om naturbaserad vård.

 

”Har du erfarenhet av stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom? Med stressrelaterad ohälsa menas att du på grund av stress har upplevt minskat välbefinnande och svårigheter att klara av din vardag.

Är du i så fall intresserad av att delta i en forskningsstudie om värdet av naturbaserad omsorg för att främja hälsa hos personer med stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom?

Naturbaserad omsorg  innebär aktiviteter i en naturnära miljö för att främja hälsa. Det kan handla om att med guidning genomföra aktiviteter och vistas exempelvis i trädgård, med djur eller i skogen. Du kan delta i studien även om du inte har erfarenhet av naturbaserad omsorg.

Deltagande i studien innebär att medverka på en intervju. Sedan kommer en träff med en eller flera deltagare som deltagit vid intervjuer, hälso- och sjukvårdspersonal och entreprenörer som erbjuder naturbaserad service att anordnas för samtal om värdet av naturbaserad omsorg ur de olika deltagarnas perspektiv. Du avgör själv om du vill delta på denna träff även om du deltagit vid en intervju.

För att medverka i studien behöver du vara minst 18 år och boende i Norrbottens- eller Västerbottens län.

Vill du anmäla intresse att delta eller veta mer, kontakta doktorand Gunilla Johansson, gunilla.1.johansson@ltu.se , 0920-492446 eller 0725230565 ”.

Studien är del av ett större projekt för att studera och utveckla naturbaserad omsorg i nordliga naturförhållanden för att främja hälsa. Studien är granskad av Etikprövningsmyndighet. De uppgifter du lämnar vid deltagande i studien behandlas i enlighet med GDPR, vilket innebär att inga uppgifter kan härledas till dig när studien är avslutad. Ansvarig för studien är Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet, Luleå.