Slutna samtalsgrupper (självhjälpsgrupper)

Våra lokalföreningar erbjuder efter förmåga våra medlemmar tillfälle att delta i självhjälpsgrupper. (Kallas ibland stöd- eller samtalsgrupper). Vi delar in i  grupper av yngre/äldre med olika s.k. affektiva diagnoser (Depressioner eller Bipolär sjukdom) eller grupper av anhöriga/närstående som kan ge varandra stöd.  Deltagarna träffas minst 8 deltagare ungefär varannan vecka, 8 ggr per termin. I gruppen delar vi med oss av våra erfarenheter eller lyssnar. Vi använder en samtalsmetod som kallas “Rundan” – ordet går runt och ger varje deltagare som vill möjlighet att tala fritt. För att tryggheten och samhörigheten ska bli god i grupperna är det viktigt att den som bestämmer sig för att delta kommer till träffarna. Avgiften är endast 100 kr per termin.
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.


Tanken med slutna samtalsgrupper
bygger på att människor vill få stöd av och ge stöd till andra som befinner sig i samma situation. I motsatts till de öppna grupper och träffar träffas man i ett bestämt och sluten grupp.

Man utbyter tankar och erfarenheter med andra personer som vet hur det kan vara att insjukna i depression eller bipolär sjukdom, eller att vara anhörig eller närstående till någon med dessa diagnoser.

Samtalen i gruppen bygger alltså på gruppmedlemmarnas olika erfarenheter. Det är ett givande och tagande. Ibland pratar man själv och ibland lyssnar man på andra enligt en metod som kallas ”Rundan”.

”Rundan” innebär att en person i taget ostört får tala medan de andra lyssnar. I samtalsgruppen är det viktigt att man respekterar varandras olikheter.

Deltagare avger tystnadslöfte vilket innebär att man inom gruppen kommer överens om att det som sägs i samtalen stannar där. Bekanta dig med vårt  Kontrakt för balansgrupper här…


images (1)Som del av en grupp är det viktigt att ta ansvar för sin egen situation
. Insjuknar man under grupp tiden så är det bra om man tar en paus. Detta i syfte att skydda personen själv men även gruppen.

Vår erfarenhet är att denna förståelse, för våra sjukdomars yttringar är väldigt viktigt när det gäller att ingå i en samtalsgrupp. Vi vill därför att man läser igenom detta och godkänner våra villkor med en signatur inför gruppstart.


Kontakta respektive lokalförening för att veta när nya grupper startas.
I regel sker detta när tillräckligt många har anmält sig finns för att starta ny grupp.

Grupperna har vanligen 8-10 medlemmar. Deltagarna hjälps åt att ställa i ordning lokalen före och efter träffen. Vår erfarenhet säger att det är viktigt att man har möjlighet att prioritera gruppen under de veckor den träffas.

Gruppansvarig ska meddelas vid förhinder, det är väldigt viktigt dels eftersom våra sjukdomars problematik gör att oanmäld frånvaro kan göra att de andra i gruppen blir oroliga och dels av respekt för andras tid.

Man ska också meddela gruppansvarig om man inte har möjlighet att fullfölja deltagandet. Gruppen kan då fyllas på med en deltagare från väntelistan.


Samtalsgrupperna hämtar sina deltagare bland Riksförbundet Balans medlemmar
. Att bli medlem kostar 200 kr/år.

OBS! Medlemsavgiften sätts in på riksförbundets PG 439 20 84-2. Utan avgifter för lokal verksamhet såsom självhjälps- och andra grupper betalas in direkt till din lokala Balansföreningen.

 

Då vi har fått din anmälan blir du uppsatt på väntelista och ges plats i en grupp så snart som möjligt. Inför gruppstart blir du kontaktad av någon av våra gruppstartare. Vissa grupper har längre väntetider, detta beror i de flesta fall på att det inte finns någon som kan starta gruppen. Vi beklagar detta.

Hör gärna av dig om du undrar hur det aktuella läget är.

Om du inte längre vill stå på väntelista är vi tacksamma om du meddelar oss.