Ångesten är en listig liten demon. Den vet att den inte kan skada oss fysiskt så därför försöker den skrämmas så mycket den kan istället.

Undvik ögonkontakt om du kan och låtsas att det regnar om den försöker få din uppmärksamhet.

Går det ändå inte att undvika kan du av artighet låta den göra sin grej ett tag men låt den inte få för mycket tid eller utrymme. Du vet att den lever enbart av din generositet och för att du ger den existensberättigande genom att lyssna på den och ge den av din tid men du kan när som helst lämna den ensam igen. Det är dock inte alltid så lätt.

Den lever och frodas i miljöer av inre osäkerhet och tillfällig instabilitet. Båda miljöerna går däremot att påverka så tveka inte ta hjälp till det eftersom det oftast kräver mer än vi själva kan uppbåda då vi är vanliga människor som mår dåligt ibland.

Professionell hjälp av någon med många års akademiska studier i ämnet är att föredra i början. Oftast kan man sen vidmakthålla den uppnådda förhoppningsvis sundare miljön på egen hand med nya verktyg som vi inte har kapacitet att tillverka själva.

Att hålla demonen på avstånd för gott är oftast inte möjligt eftersom livet händer hela tiden men med rätt kalibrering av dina instrument kan dess närvaro hållas på ett minimum.

Istället kan till och med en viss nytta dras av dess ofarliga men skrämmande egenskaper i syfte att ge oss en magkänsla av när någon situation inte är bra för oss eller vårt välbefinnande. Var smart och utnyttja den till din fördel när du kan.

Om du ser demonen ge sig på någon annan kan du som medmänniska ingripa och ge den angripna ditt stöd och använda dina egna förvärvade kunskaper till att få den angripna att få rätt hjälp att införskaffa egna verktyg.

Dina verktyg är framtagna enbart för ditt bruk och kanske inte fungerar lika bra för någon annan. Använd dom klokt så du kan vara stark och därmed i skick att hjälpa andra att skaffa egna.
Om du någon gång tvivlar på dina verktygs effektivitet och märker att dess verkan minskar kan en uppdatering av mjukvaran och ny kalibrering behövas.

Tveka inte ta hjälp till det för som du minns är vi vanliga människor som mår dåligt ibland.