Vi har i Riksförbundet Balans jobbat länge med självhjälpsgrupper enligt Balansmodellen. Modellen har visat sig vara en väl fungerande grupprocess som förbättrar välbefinnandet hos såväl drabbade som anhöriga. Studiematerial finns att ladda ner på vårt intranät ”Intern Balans”.

Vi kommer att genomföra en guidad utbildning i modellen på lördag den 6 maj kl. 13-15. Utbildningsledare kommer att vara Kent Unga och Marianne Flynner. Målgruppen är framför allt de som vill bli självhjälpsgruppledare, men alla intresserade är välkomna att delta. Sprid gärna denna information till era medlemmar. Mer information om anmälan med mera kommer i en separat inbjudan.