Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
För att läsa mer om utbildningen gå in på, https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Utbildningen vänder sig till dig som är anhörig och medlem i Balans. Är du inte medlem men vill gå på utbildningen? Då blir du blir lätt medlem via vår hemsida balansriks.se. Du räknas som medlem när din medlemsavgift är registrerad. Riksförbundet Balans står för utbildningskostnad, mat och material och du bekostar själv resa och boende.

Tid: 9-10 november kl 10.00-17.00 (båda dagarna)
Var: Riksförbundet Balans kansli på vårdvägen 3, Kungsholmen i Stockholm
Anmälan: Görs till mariah.levicsek@balansriks.se innan den 25 oktober. I anmälan behöver vi ditt för-och efternamn, email, telefonnummer, lokalförening och om du har några matallergier.

Kursledare är Anne Lichtenstein. Journalist och författare och grundare till föreningen UDDA. Anne är utbildad MHFA-instruktör inom MHFA vuxen och ungdom.