Vi hälsar organisationen UDDA välkommen till Balans-familjen! UDDA grundades 2013 med idén att utbyte av erfarenhet hjälper i tillfrisknade processen. Målgruppen är unga vuxna som lider av psykisk ohälsa så som depression, ångest, ätstörningar och självskadebeteende.
UDDA och BALANS har i dagarna inlett ett samarbete och nu väntar verksamhetsplanering för hur våra organisationer ska arbeta tillsammans.

-Jag tror att det är en win win-situation, säger Anne Lichtenstein. En av tre grundare av UDDA.
Det känns jättebra att vara en del av ett större sammanhang och jag tror att vi tillsammans kan åstadkomma mer och komma längre. Vi har kunskap om ungdomar och hur de mår och ni har större resurser att nå ut, fortsätter hon.

Genom UDDAs volontärverksamhet, KUDDIS-programmet, erbjuder UDDA stöd till unga vuxna. UDDAs syfte är att stötta unga vuxna i åldrarna 16-35 som lider av psykisk ohälsa och de jobbar även för att minska den stigmatisering som omger personer med psykisk ohälsa i vårt samhälle genom informationsspridning och föreläsningar i psykisk ohälsa i skolor, idrottsklubbar och på arbetsplatser.

-Det var fler orsaker till att jag ville engagera mig och skapa UDDA, berättar Anne.
Jag har själv lidit av djup depression och inte haft någonstans att vända mig. Ingen pratade inte om det och jag kände mig ensam. Jag är också anhörig då flera i min familj har lidit av depression. Bland annat min syster, som också är medgrundare, som vid starten 2013 var inne i en depression.
Hon fick vara testperson och vi märkte att det hjälpte att ha mentorer som vi på UDDA hade. Hon och många andra har märkt att det är tabu att prata om depression på sina arbetsplatser och det var tydligt att såhär kan det inte få vara, det måste till en förändring i attityder i samhället, säger hon.

 

Om UDDA
UDDAs vision är “alla människors rätt till sin psykiska hälsa”.

UDDAs motto är ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”.

UDDAs nätverk erbjuder ett unikt stöd genom sitt KUDDIS-program. Vänskapsband mellan människor med erfarenhet från hela spektrumet av psykisk ohälsa. Alla KUDDISAR på UDDA har erfarenheter av psykisk ohälsa, personlig eller genom nära vänner och familj. Vetenskapliga analyser stödjer iden att nära personliga relationer bidrar till snabbare och långvarig tillfrisknad från psykisk ohälsa.

UDDA är ett komplement till vården och kan vara ett första steg i arbetet mot tillfrisknad. Tillsammans minskas lidandet och inger hopp om ett värdigt liv både med och utan psykisk ohälsa. Depression är en botbar sjukdom, vilket inte får glömmas bort.

 

Länk till UDDAs hemsida