23/11 PSYKIATRISK VÅRD UTAN TVÅNG – vision eller möjlig verklighet?

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till ett webbinarium om hur vi kan få tvångsåtgärderna inom psykiatrin att minska.

NSPH vill belysa problematiken kring tvång – när patientens mående och situation inte kan mötas av vården på ett tillfredsställande sätt och där bristande rutiner, felaktigt bemötande och okunskap sätter käppar i hjulet.

NSPH anser att det behövs en diskussion om de faktorer som ofta ligger bakom ett beslut om tvångsåtgärder; som brist på personal och utbildning, negativ kultur och förlegade arbetssätt.

NSPH vill även bjuda in till samtal om vilka åtgärder som således måste till för att skapa en vård utan tvång – byggd på delaktighet, tillit och frivillighet.

NSPH vänder sig till alla som vill arbeta för denna målsättning – huvudmän, myndigheter, beslutsfattare, forskare, egenerfarna – inklusive våra egna medlemsorganisationer och dess lokala föreningar.

Tid: 23 november klockan 13.00 -16.00

Plats: Digital medverkan. Länk kommer per mejl efter anmälan

Anmälan: sker via https://bit.ly/anmälantvångswebinarium

För mer information om konferensen: https://nsph.se/evenemang/psykiatrisk-vard-utan-tvang

Evenemang på FB: https://fb.me/e/2SNUjRwDx

SCHEMA

13.00 – 13.10   
Välkommen och introduktion.
Anki Sandberg är moderator.

13.10 – 13.40
Varför tvång? Om hjärnans relegering av rädsla, ångest, aggression och agiterat tillstånd.
Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet, forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni samt styrelseledamot i Schizofreniförbundet.

13.40 – 13.55
Paus

13.55 – 14.30
Hur kan psykiatrisk behandling utan tvång utformas på ett rationellt och humant sett?! Erfarenheter från Norge.
Jon Johnsen, överläkare och med dr vid avdelningen Blakstad för akutpsykiatri, medlem av den Rettspsykiatriske kommisjon i Norge.

14.30 – 15.00
Pågående nationellt arbete för att minska tvångsåtgärder
Martin Färnsten, utredare, Socialdepartementet
Peter Salmi, projektledare, Socialstyrelsen
Louise Kimby, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

15.00 – 15.10  
Paus

15.10 – 15.50
Panelsamtal kring hur vi skapar psykiatrisk vård utan tvång
Acko Ankarberg (kd), riksdagsledamot och ordförande för socialutskottet
Inger Blennow, ordförande för Sveriges Fontänhus Riksförbund
Åsa Höij, Hjärnkollambassadör, styrelseledamot för RSMH och aktiv i Schizofreniförbundet
Karin Rågsjö (v), riksdagsledamot och ledamot av socialutskottet
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

15.50 – 16.00
Avslutning