Vi har haft en världsomfattande pandemi med färre möten än vad jag känner är bra för oss som grupp. I stort sett alla aktiviteter ställdes in och det är inte samma sak att ses över nätet. Det som är riktigt positivt med pandemin är att resandet med flyg minskat så radikalt.

Kanske har vi fått möjlighet att fundera kring vad som är viktigt. Vilka relationer vi vill odla och vilka ovanor vi vill släppa. Vilken utveckling vi vill se framåt, för oss själva, för våra lokalföreningar och för Riksförbundet. Själv har jag talat med en diakon i höst. Om livet, döden och om att sorgen inte kommer ut som tårar utan som ilska. En del har också handlat om hur pandemin påverkat min sjukdom. Det har varit verkligt bra! Ingen väntetid, ingen kostnad!

Under de senaste tre kvartalen har vi haft digitala möten på alla nivåer. I början trevande och med olika typer av svårigheter. Till att vi utvecklat digitala utbildningar både i Balansmodellen för användare och i Balansmodellen för ledare.

Lagom tills årets avier kommer till er för 2021 är vi i mål med ett automatiserat medlemsregister. Det har skickats ut fakturor med ett nytt bankgiro och ett OCR nummer som är knutet till medlemsnumret.  Det finns flera olika medlemskap. Medlem, familjemedlem, och ungdomsmedlemskap.

Vi har smygstartat vårt ungdomsförbund UDDA i Balans. Vi kommer att återkomma till hur man kan arbeta med detta i lokalföreningarna med stöttning av Riks.

Anhörigprojektet har dragit in många nya medlemmar. Får vi mer pengar fortsätter detta arbete även 2021.

Sist men inte minst vår hemsida är superhäftig. Vi får många kommentarer om den från alla håll.

Så vill jag önska God Jul och Gott Nytt År

Simone

Förbundsordföranden