Studiematerial

Studiematerial för samtalsgrupper – självhjälpsgrupper

Lokalföreningar erbjuder efter förmåga sina medlemmar tillfälle att delta i självhjälpsgrupper (Kallas även för stöd- eller samtalsgrupper). Vill du veta mer eller anmäla dig till en självhjälpsgrupp är du välkommen att kontakta den närmaste lokalföreningen direkt. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

Så funkar samtalsgrupper…Vi delar in i  grupper av yngre/äldre med olika s.k. affektiva diagnoser (Depressioner eller Bipolär sjukdom) eller grupper av anhöriga som kan ge varandra stöd. Deltagarna träffas ca 6-8 deltagare ungefär varannan vecka, 8 ggr per termin. I gruppen delar vi med oss av våra erfarenheter eller lyssnar. Vi använder en samtalsmetod som kallas ”Rundan” – ordet går runt och ger varje deltagare som vill möjlighet att tala fritt. För att tryggheten och samhörigheten ska bli god i grupperna är det viktigt att den som bestämmer sig för att delta kommer till träffarna.

Balans har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett studiematerial ”Balansmodellen” som föreningar använder i samtalsgrupperna.

Ladda ned studiematerialet här »

Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet.  Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Det finns idag två material;  Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt och Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård. 

Arbetet genomförs av NSPH Skåne. Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson. Finansiering sker av Allmänna Arvsfonden. Design och layout av Telegrafstationen.

Läs mer här »

Din rätt

Detta är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material  där samtal, övningar och diskussioner är i fokus.

Läs mer om Din rätt här »

Ladda ned studiematerialet »

Din egen makt

Studiecirkeln handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Utbildningen innehåller olika verktyg som du kan använda. Du bestämmer själv vilka av dem som passar just dig och det som du vill förändra.

Läs mer om Din egen makt på NSPHs hemsida »

Ladda ned studiematerialet »

Din egen berättelse

Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som varit med om liknande saker. Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – och till mig själv?

Under studiecirkeln använder du din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det förut, så här är det nu, dit vill jag. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.

Läs mer om Din egen berättelse på NSPHs hemsida »

Ladda ned studiematerialet »