Att få en stämpel på sig som man själv inte satt dit.

Jag såg själv framför mig hur patienter inne på de slutna psykiatriska avdelningarna hade tvångströjor på sig, var okontaktbara och var som grå blöta fläckar. Det var först när jag själv blev intagen på en sluten depressionsavdelning som jag förstod att min bild inte alls stämde.

Okunskap och kanske en ovilja att lära sig mer om vad psykisk ohälsa är eller psykisk sjukdom har för mig ofta legat bakom hur jag blivit utsatt för stigmatisering inom vården, på arbetsplatser men också privat.

Läkaren på psykiatrin frågade mig en gång: Tror du att du blir behandlad annorlunda för att de ser att du är patient här?
Jag hade under en längre tid försökt att få hjälp för återkommande utslag på min tunga inom primärvården men blev hela tiden tillbakaknuffad till psykiatrin.
Ja jag tror faktiskt att det är så, sa jag till läkaren som trodde detsamma.

Jag är tacksam för att jag är patient inom psykiatrin men i bland innebär det också fler problem än lösningar.

Det är ingen hemlighet att personer med psykiatrisk diagnoser blir stigmatiserade i samhället. Det handlar om diskriminering inom arbetslivet, trakasserier inom utbildningar eller att man inte får den vård som man behöver. 

Jag började tröttna på att få konstiga frågor om mina diagnoser eller få åsikter riktade mot mig som inte alls stämde. Så när orken finns där så frågar jag: Vad har det med mina psykiska diagnoser att göra?

I dag är det Världsdagen för psykisk hälsa, en dag för att sätta just vårat psyke på kartan. Riksförbundet Balans jobbar ständigt med att sprida information, berätta och visa vad psykisk ohälsa och hälsa är, vad psykiatriska diagnoser är och framförallt visa att vi med diagnos är som alla andra, vi fungerar kanske bara på ett annat sätt.

Under det här året har jag jobbat med projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet. Jag vet att vi har lång väg kvar att gå för att vi med diagnos ska bli betraktade som alla andra men jag vet också att forskningen går framåt, kunskapen ökar och utraderingen av stigmat har påbörjats.

Johanna Höst
Kommunikatör Riksförbundet Balans 
Egen erfarenhet av bipolär sjukdom och generaliserat ångestsyndrom