En av Riksförbundet Balans samarbetspartners vill ha din hjälp för att få svar på den stora frågan: Vad orsakar bipolär sjukdom. 

SWEBIC-studien avslutas till sommaren 2022.
”Jag hoppas verkligen att så många som möjligt hinner deltaga innan studien stänger”, säger professor Mikael Landén som leder studien.
Det är enkelt att delta.

Efter att ha svarat på en enkät via nätet får man ett paket hemskickat för blodprovstagning.
Klicka här om du är intresserad av studien.

Den svenska SWEBIC-studien startade 2009. Syftet är dels att kartlägga orsakerna till bipolär sjukdom, och dels att hitta sätt att förutsäga vilka som får bra/dålig effekt av läkemedelsbehandling. Det senare är viktigt eftersom det idag inte finns något test för att avgöra vem som skall ha vilket läkemedel. Ofta får personer med bipolär sjukdom därför pröva flera läkemedel innan man hamnar rätt.

Resultat från SWEBIC-studien visade redan 2016 att det finns genetiska varianter som ökar chansen att litium fungerar bra. Men resultaten har inte kunnat användas kliniskt eftersom de grundas på för få individer. Det krävs stora studier för att få tillräcklig säkerhet i analyserna. Därför startades en ny omgång av SWEBIC för att fler skulle kunna deltaga.

Mikael Landén, förklarar varför det behövs så stora studier. ”Det är många genetiska varianter som ökar och minskar chansen att till exempel litium skall fungera bra. Var och en av dessa genetiska varianter har dock bara små effekter. Vi måste därför studera många, kanske tusentals, varianter tillsammans för att kunna förutsäga behandlingseffekter för en enskild individ.”

Och för att studera tusentals genetiska varianter samtidigt krävs ett stort antal personer som har olika erfarenheter av läkemedelsbehandlingen.

Men har man själv någon nytta av att deltaga i studien? ”Inte omedelbart”, svarar Mikael Landén. ”Men resultaten och ny kunskap kommer förstås alla personer med bipolär sjukdom till del. Förra veckan var det visserligen en deltagare som vann 1500 kronor på en trisslott vi skickat som tack, men det är förstås inget vi kan garantera”, skrattar Mikael Landén.

All kunskap vi har om bipolär sjukdom kommer från forskning. Balans uppmanar därför alla som kan att deltaga i detta stora svenska forskningsprojekt som redan lett till mycket ny kunskap. Men som vi alla vet finns det mycket kvar att göra.

Länk för att deltaga i SWEBIC-studien: https://swebicstudien.se

Länk till information om SWEBIC i allmänhet: https://ki.se/meb/swebic

Länk till Mikael Landéns forskningsgrupps hemsida: https://cibris.se