Svenska internetbehandlingsregistret

Riksförbundet Balans har många olika samarbetspartners som vi får information ifrån men som vi också delar information med. En av dessa är SibeR- Kvalitetsregister för psykologisk internetbehandling.

Bristen på psykologer och ansträngda ekonomiska förhållanden för regioner och landsting i Sverige har gjort att internetbaserad terapi blivit allt vanligare.
Patienterna kan befinna sig långt ifrån en mottagning men kan med hjälp via internet ändå få behandling av en terapeut.

Men fungerar verkligen behandlingen och blir människor hjälpta?
Cecilia Svanborg är registerhållare, och är en av dem som startade Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR.

Bristen på psykologer kan göra det svårt för patienter att få vård. Med KBT via nätet kan man förbättra tillgängligheten och med SibeR kan vi se om behandlingarna fungerar så att människor som genomför en behandling blir hjälpta, säger Cecilia Svanborg.

Med internetbaserad KBT kan terapeuterna behandla fler patienter eftersom information och övningar, som är standard i behandlingsprogrammet, kan förmedlas i text och bild till patienterna. Patienterna själva kan genomföra behandlingen när de har tid och behöver inte genomföra långa resor eller ta ledigt från jobbet för att genomföra behandlingen.

– Behandlingarna är kopplade via 1177 där patienterna loggar in och man styr sedan själv sin behandling. Patienter som påbörjar en internetbaserad KBT-behandling måste ha genomgått en noggrann bedömning och vara medveten om att man måste jobba mycket själv, säger Cecilia.

Hon påpekar att KBT via nätet fungerar för många patienter men inte för alla.

Patienterna får övningar via datorn. Man har stöd av en terapeut som man kommunicerar skriftligt med och vid behov via telefon. Ibland kombineras det med fysiska besök.

Psykologisk behandling KBT via internet ska införas i varje region och i varje landsting för att öka tillgängligheten och möjligheten till vård. Men eftersom behandling via internet är så pass nytt inom vården så är det SibeRs roll att se till så att den håller bra kvalité. Det görs genom ständiga uppföljningar och utvärderingar. Bland annat får patienterna skatta sitt mående innan, under och efter behandlingen. Den pågår vanligtvis under tre månader med en uppföljning efter sex månader för att kunna utvärdera behandlingen på längre sikt.

– Vi är ganska dåliga överlag på att ta reda på hur olika behandlingar inom sjukvården faktiskt fungerar. Man måste följa upp vård för att veta det, säger Cecilia.
KBT har använts som behandlingsmetod inom psykiatrin under lång tid och ses som en beprövad behandlingsmetod som kan fungera via internet.

– Vi arbetar med sådant som redan är beprövade metoder. Vi börjar med KBT och sedan kan man utöka med fler behandlingsmetoder via nätet längre fram, säger hon.

I dag är KBT-behandlingar för depression, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, hälsoångest, tvångssyndrom, dysmorfofobi, insomni och stressrelaterad ohälsa kvalitetssäkrade av SibeR.  För att veta hur det ser ut i din region kan du gå till SibeRs hemsida eller till 1177.se och söka på ”KBT via internet”.

– Det känns bra att kunna hjälpa människor och ge dem flera möjligheter till bra vård, säger Cecilia.

Johanna Höst
Riksförbundet Balans

Det här är kvalitetsregistret SibeR