De diskuterar förslag och de tar beslut. Men vilka är dem egentligen?
Här kommer en kort presentation av de åtta personer som utgör Riksförbundet Balans styrelse.

 

Eva Sellberg Bäckström

Ålder
69 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig

Styrelseuppdrag?
Ledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Jag har varit medlem i LIBRA i 10 år och när LIBRA gick med i Balans kom jag in den vägen

Vad är Balans för dig?
Ett viktigt riksorgan där vi olika lokalföreningar lämnar våra bidrag o tar ny input tillbaka till våra föreningar

Frågor du brinner för?
Stödgrupper för anhöriga samt att genom erfarenhet hjälpa till i olika funktioner där det behövs

 

Göran Läck

Ålder
72 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Är både anhörig och har själv diagnosen bipolär typ 2

Styrelseuppdrag?
Ordinarie styrelseledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Jag kom först i kontakt med Balans genom ett föredrag i Stockholm och var med och startade Balans Västerås 2012.  Jag har suttit i Riksförbundet Balans styrelse en gång tidigare, mellan 2013-2015.

Vad är Balans för dig?
För mig är Balans ett utmärkt sätt att skapa gemenskap och ökad kunskap för oss som har diagnosen samt för oss som är anhöriga

Frågor du brinner för?
Jag brinner för att skapa opinion i frågor som rör psykisk ohälsa samt att öppet kunna prata om dessa frågor

 

Simone Gynnemo

Ålder
63

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Bipolär sjukdom typ 1. Senast insjuknad i mixed episod i februari 2019

Styrelseuppdrag?
Ordförande

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom en föreläsning Arvid Lagercrantz höll i Visby.
Efter detta bildades Balans Gotland, där jag så småningom var ordförande

Vad är Balans för dig?
Platsen där jag lär mig mer och mer om hur psykisk ohälsa och sjukdom fungerar från ett patient och medmänniskoperspektiv

Frågor du brinner för?
Anhörigas roll är så viktig. Och att jag själv tar min sjukdom på allvar. Det är mer än 12 år sedan jag senast insjuknade i en manisk episod

Demokrati och jämlikhetsfrågor för oss med egen erfarenhet, liksom för våra anhöriga måste vi arbeta mer med ihop med andra föreningar

Att sprida information och hopp

 

Carina Gustavsson

Ålder
49 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Personlig erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Sekreterare

Hur kom du i kontakt med Balans?
Jag sökte på min diagnos Dystymi och hittade bra info på Balans hemsida. Beslutade att gå med i föreningen direkt

Vad är Balans för dig?
Utan Balans Borås Sjuhärad hade jag inte kunnat bryta min isolering och vara där jag är idag

Frågor du brinner för?
Hjälp till självhjälp där reflektion kring sig själv resulterar i att andra hittar sina inneboende resurser

Personlig utveckling

 

Pär Ejdsäter

Ålder
Tillräcklig

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig med egen erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Ledamot, medlemsförmåner

Hur kom du i kontakt med Balans?
Jag var på en föreläsning där man fick frågan om man var intresserad av att bilda Balans Örebro Län. Var sedan med och startade upp föreningen

Vad är Balans för dig?
En plats där vi kan stötta och hjälpa varandra i vår situation, där jag kan möta människor där jag ej behöver förklara mig hela tiden.

Frågor du brinner för?
Peer Support, Första hjälpen till Psykisk hälsa samt olika projekt som bryter stigmatisering och okunskap om psykisk hälsa.

Erik Rådström

Ålder
65

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig

Styrelseuppdrag?
Ersättare

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom att jag sökte information på nätet

Vad är Balans för dig?
En stark gemenskap som behövs, där jag och mina närmaste får och kan ge kunskap för ett friskare liv som i sin tur ger insikt om alla möjligheter

Frågor du brinner för?
Att vi alla kan skapa ett bättre förutsättning för ett friskare liv

 

Håkan Wingren

Ålder
75 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Personlig erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Suppleant

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom föreningen LIBRA i Skåne och gick då med i Balans.

Vad är Balans för dig?
En aktiv aktör som syns i samhället

Frågor du brinner för?
Genom information till/dialog med äldre, skapa insikt om att det för många finns

möjligheter att psykiskt må bättre. När man i olika sammanhang talar om olika

behandlingar att tillfriskna, nämns ju ofta samtalsterapi och psykofarmaka.

MEN man bör alltid tala om att det finns ECT som i vissa fall kan vara positivt

verksamma.

 

Ulrika Sonander

Ålder
40 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Egen erfarenhet utav utmattningssyndrom

Styrelseuppdrag?
Ledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom mitt jobb