Vill du vara med och skapa förutsättningar för utveckling av vår verksamhet? Som kassör håller du redan på intäkter, utgifter och redovisningar. Tillsammans med ordförande är du med vid ansökningar av nya medel, attesterar fakturor och löneutbetalningar, rapporterar till styrelsen och annat som hör till uppdraget.
Riksförbundet Balans är inne i en expansiv fas och vi erbjuder ett spännande uppdrag på en kreativ arbetsplats.

Förbundet har 2 anställda varav en på kansliet i Stockholm och en i Östersund. Uppdraget är arvoderat och kassören ingår i föreningens styrelse.
Om du är den vi söker, hör av dig snarast till valberedningens ordförande Ingemar Odenbrand ingemar.odenbrand@outlook.com

Välkommen att höra av dig till oss!