Saknar du en förening på din ort? Vi hjälper dig att starta Balansgrupp, - nätverk eller -förening

 

Vad är skillnaden mellan ett Balansnätverk, - förening och riksförbund?

Ett nätverk kan bestå av enskilda personer som delar ett intresse. Ett nätverk kan träffas i såväl organiserad form med regelbundna träffar som vid enstaka tillfällen i en mer oorganiserad form.

En lokalförening är en lokal enhet inom riksförbundet som har sin egen styrelse, ett eget bankkonto och som själva bestämmer över sin verksamhet. En lokalförening täcker ett specifikt avgränsat område som t.ex. en stad, en kommun eller en ort medan riksförbundet täcker hela landet.

Riksförbundet är den som knyter samman alla lokalföreningar och anordnar riksaktiviteter medan lokalföreningarna anordnar aktiviteter på sin ”hemmaplan”.

Hur gör jag?

Starta Balansnätverk
Du kan tillsammans med andra intresserade bilda ett nätverk. Ni kan då utöva påtryckningar för att förbättra vård och stöd, anordna föreläsningar, diskussionsträffar och starta självhjälpsgrupper. För att hitta personer som vill engagera sig i nätverket kan du vända dig till Riksförbundet Balans.

Bilda lokal Balansförening
När ett nätverk vuxit fram finns det fördelar med att bilda en lokalförening. Ni kan då få ökade möjligheter att påverka och samverka med kommun och landsting. Ni får även ett startbidrag från Riksförbundet och varje kalenderår ett bidrag beroende på antalet medlemmar. Förening kan också söka föreningsbidrag till sin verksamhet från kommunen eller landsting.

För mer information om föreningsstadgar och stadgar för nätverk, vänd er till Riksförbundet.

Starta självhjälpsgrupp.                            

Be en kurator, sjuksköterska eller annan personal inom psykiatri eller primärvård att hjälpa dig att komma i kontakt med andra som vill ingå i en grupp. Om landstinget är med och anordnar en patient- och anhörigutbildning (PPI) kan deltagarna i dessa grupper sedan starta självhjälpsgrupper.

Vänd dig till Studieförbundet Vuxenskolan (SV) En självhjälpsgrupp kan verka i form av en studiecirkel. SV har en folkhälsoinriktning som bl.a. riktar sig till personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga/närstående.
Anhöriga kan ha egna självhjälpsgrupper.

Alla Vuxenskolans avdelningar i Sverige vet att Balans arbetar med att växa i landet, så de känner till föreningen Balans.
De hjälper till vid uppstart av självhjälpsgrupp, etablering av nätverk och lokalförening, samtalsledarutbildning, lokaler, stöd till ledare o.s.v.
Studieförbundet Vuxenskolan har ett brett och stort kursutbud i ämnen som berör med bl.a.:

 • Föreningsteknik
 • Mindfullnes
 • Bokcirkel mm

De kan även hjälpa till med SMS-påminnelse inför träffar, möten, föreläsningar och andra evenemang.

Sammanfattning

 1. Kontakta oss på Riksförbundet Balans och be oss undersöka om det finns Balansmedlemmar på din hemort som är intresserade av att bilda en grupp. Vi på Riks kan också hjälpa till i ett inledningsskede och även löpande under terminerna.
 2. Försök att få Landstinget att anordna en patient- och anhörigutbildning (PPI) Deltagarna kan efter utbildningens slut organisera sig i olika former.
 3. Starta egen självhjälpsgrupp i form av en studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan
 4. Starta en egen självhjälpsgrupp genom ditt egna nätverkande.

Riksförbundet Balans hjälper dig att:

 • Lära dig om bokföring/ redovisning, Bokföringsintro.
 • Utforma föreningsstadgar och stadgar för nätverk.
 • Få information om olika stödbidrag som du kan söka, både i startskede och löpande.
 • Kontakta likasinnade i ditt område.
 • Få hjälp med det administrativa och praktiska upplägget av verksamheten så som struktur, förslag på aktiviteter och tematräffar.
 • Få kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan.