Då går denna projektperiod mot sitt slut, men inte slutar vi arbeta med anhöriga för det. Nej, vi fortsätter vårt arbete med att belysa anhörigskapet och våra anhöriggrupper kommer att fortsätta som vanligt ute hos lokalföreningarna.

Målet med årets projekt har varit att nå ut till så många anhöriga som möjligt, vilket vi hoppas ha gjort. Vår satsning med en sluten facebook-grupp föddes då vi uppfattade att det saknades forum för anhöriga. Då vi dessutom inte har lokalföreningar i alla län ville vi ändå kunna möta upp behovet att samtala med andra i liknande situation och få tips och råd och dela erfarenheter.

För att hjälpa till att sprida kunskap om psykisk ohälsa och ge den anhörige verktyg, erbjöd vi i november en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Där blev deltagarna första hjälpare och vet nu lättare hur de ska bemöta någon som mår psykiskt dåligt. Under året har vårt studiematerial Balansmodellen, som vi använder i våra samtalsgrupper, reviderats. Anhörigdelen har fått sig en uppfräschning och det nya materialet är planerat att vara klart i februari 2020.

Vi hoppas att fler anhöriga hittat till oss i år och vi hoppas att ni fått det stöd ni önskat er. Och jag hoppas att vi blir många fler, och kan påverka stödet för anhöriga på många plan framöver.

 

Mariah Levicsek, 
Projektledare Anhöriga