Många av Riksförbundet Balans medlemmar har upplevt diskriminering, kränkningar och orättvisa behandlingar inom arbetslivet på grund av att man har en psykiatrisk diagnos. Det kan handla om att man inte får de hjälpmedel man har rätt till, att den nya tjänsten tillföll en kollega på grund av att man själv hade varit ärlig och berättat om sin psykiska diagnos eller att man överhuvudtaget inte får något jobb.
Vi kände att det var på tiden att ta reda på varför det är så här och hur arbetsgivare kan bli bättre på att möta och bemöta människor med psykiatriska diagnoser.

Under det här året har vår kollega Johanna Höst, som arbetar som kommunikatör, intervjuat forskare, författare, Arbetsförmedlingen, arbetsplatser, och personer med egen erfarenhet för att få ökad kunskap om stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet.  Resultatet av projektet kommer att presenteras senare i år.

När vi så började planera för Världsdagen för psykisk hälsa valde vi att fokusera på stigma.
Förutom en föreläsning på ämnet så finns det blogginlägg som berör ämnet men även blogginlägg som handlar om psykisk hälsa.
Våra tidigare Balansbloggare delar med sig av vad psykisk hälsa betyder för dem. För det är ju precis vad den här dagen går ut på, att främja den psykiska hälsan i världen.

Så låt dig beröras, informeras och glädjas när du tar del av vår presentation av Världsdagen för psykisk hälsa.