Med personcentrerad vård är det patientens berättelse som står i centrum, från behandling till sjuktransport.
Ett synsätt som inte bara skapar trygghet för patienten utan också ger en ekonomisk vinst, menar Håkan Hedman, ordförande i personrådet Centrum för personcentrarad vård vid Göteborgs Universitet, GPCC.

– Man utgår från patienten. Att man ser patienten som en person och inte som ett objekt vilket man har gjort under väldigt många år och kanske gör fortfarande på många håll, säger Håkan Hedman.

Håkan förklarar att det handlar om ett synsätt på patienterna. Att oavsett om du söker hjälp för ett hjärtfel eller för att du mår psykisk dåligt så ska du som patient stå i centrum och du som patient ska känna att du är delaktig i den egna vården.

Håkan Hedman
ordförande i personrådet Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet, GPCC.

Ladda ned broschyren här »

Håkan sitter med i styrgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, för att bevaka patientintresset. Han representerar också patientperspektivet då han har genomgått en njurtransplantation. Han berättar att en majoritet av regionerna i Sverige arbetar i dag efter målsättningen att ha en personcentrerad vård.

I den broschyr som GPCC tagit fram om personcentrerad vård står det bland annat att patienten tillsammans med vården ska skapa en hälsoplan som är lika mycket den egen berättelse som önskemål om hur behandlingen ska gå till.

”I den sammanfattas vad som gjorts och vad som planeras för din vård, omsorg och rehabilitering”.
Personcentrerad vård grundas i att du är expert på dig själv och har erfarenhet av hur din hälsa, dina mediciner och annat påverkar dig och din livssituation. De som jobbar inom vården är experter på det medicinska. Ni arbetar tillsammans i partnerskap”.

Personcentrerad vård låter ju som en självklarhet men det ser ju inte riktigt ut så i verkligheten. Tror du att personcentrerad vård kommer att bli framtidens vård?

– Jag tror att det är realistisk att det kan bli så. Viljan finns ju, även inom politiken, att man ska införa det här för man har sett fördelarna med det. Man tittar ju väldigt mycket på kostnader och man har konstaterat att det här är ett kostnadseffektivt sätt att vårda patienter. Till exempel vid operationer har man märkt att patienten kommer upp på benen och hem snabbare än tidigare. I praktiken har man också sett, på olika vårdavdelningar och kliniker, att man har valt att tolka det här med personcentrerad vård på olika sätt och utarbetat en egen arbetsmetod, säger Håkan.

Forskning som GPCC gjort visar att patienter som fått personcentrerad vård känner sig tryggare och nöjdare när de får en vård som är mer sammanhållen personcentrerad vård. De tillfrisknar också snabbare och behöver mer sällan söka vård.

– Sveriges kommuner och regioner arbetar mycket utifrån det här och personcentrerad vård är ett begrepp man hör allt oftare. Sen tror jag att det fortfarande är ganska abstrakt. Frågar man folk vad personcentrerad vård är så tror jag att många inte kan svara, säger han.

Som patient då inom primärvården och psykiatrin kan man be dem att behandlingen man får ska vara personcentrerad?

– Det kan man absolut. Man kan fråga de vet vad personcentrerad vård är och ställa frågan om man jobbar utifrån ett personcentrat förhållningssätt, säger Håkan Hedman.

Johanna Höst
Riksförbundet Balans