Data från kavlitetsregistret BipoläR visar att patienter med bipolär sjukdom som får gå en patientutbildning har lägre risk att återinsjukna i nya episoder.
Artikeln nedan är hämtad från kvalitetsregistret BipoläR.

Patientutbildning minskar risken för nya sjukdomsepisoder hos patienter med bipolär sjukdom. Det visar en ny studie med data från kvalitetsregistret BipoläR. I utbildningen lär sig patienterna vad sjukdomen innebär och hur man kan hantera den genom att anpassa sin livsföring.

Patienter med bipolär sjukdom drabbas av återkommande sjukdomsskov med depression eller mani. Ibland är manin av en mildare sort och kallas då hypomani. Behandlingen består i första hand av läkemedel som stabiliserar svängningarna. Också patientutbildning har visat sig ge effekt i randomiserade kliniska studier, alltså studier där patienter lottas till olika behandlingar. Men det är inte säkert att resultat från randomiserade studier går att översätta till den vanliga vården, eftersom det bara är ett snävt urval av patienter som ingår i studierna. En annan skillnad kan vara hur behandlingen är utformad. Patientutbildningarna i de randomiserade studierna har varit omfattande, men i den vanliga vården får patienterna oftast förenklade varianter.

– Då uppstår frågan om budgetvarianterna är effektiva eller om det är slöseri med tid. I vår studie undersökte vi därför om patientutbildning så som den ges i klinisk vardag i Sverige är effektiv, säger Mikael Landén, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och registerhållare för BipoläR.

Patienter jämfördes med sig själva

En svårighet med registerstudier är att patientgrupper som fått olika behandlingar kan skilja sig åt. Man riskerar att jämföra äpplen med päron. För att komma runt detta problem jämfördes patienterna i den nya studien med sig själva, före och efter att de fått patientutbildning. Resultaten visar att risken för återfall i sjukdomsskov nästan halverades.

– Vi tror att ökad kunskap om sjukdomen leder till förändrade föreställningar om vad man själv kan göra för att minska risken för återinsjuknande. Exempelvis är det sannolikt att man följer läkemedelsordinationer bättre om man förstår hur viktigt detta är. Prognosen vid bipolär sjukdom förbättras också av regelbundna vanor och en hälsosam livsstil. Detta går man igenom i en utbildning. Man tränar sig också i att känna igen tidiga tecken på sjukdomsskov. Det gör att man kan sätta in behandling i tid, säger Mikael Landén.

Långt ifrån alla patienter med bipolär sjukdom får patientutbildning och ofta ligger resursbrist bakom. Sahlgrenska akademin har tagit fram en internetbaserad utbildning som har prövats på Bipolärmottagningen i Göteborg. Den sprids nu i första hand i Västra Götaland och kommer att öka tillgängligheten.

Charlotta Sjöstedt

Referens
Psychoeducation for bipolar disorder and risk of recurrence and hospitalization – A within-individual analysis using registry data
Erik Joas, Kristoffer Bäckman, Alina Karanti, Timea Sparding, Francesc Colom, Erik Pålsson och Mikael Landén
Psychological Medicine, 2019-05-06