Tack för alla synpunkter som kom upp vid Ordförandemötet den 20 november förra året. Vi har tagit fasta på dessa och vill gärna stämma av med er. Vi hoppas så många som möjligt kan närvara. Tiden är satt till den 19 februari kl 10.00 – 12.00 på zoom.

Vi vill också passa på att nämna att årsstämman blir den 23 april med start kl 10, så ”save the date”! Mer info kommer.

Kom ihåg att motioner till stämman ska vara inne senast vecka 12 (25 mars) för att de ska tas upp på stämman. Dessförinnan måste de ha behandlats i den lokala styrelsen.

Medlemsavgiften för 2022 bör vara inbetald den 31 januari. Påminnelse går ut i dagarna. Du behöver ha gjort betalningen för att:

  1. Ha rösträtt på det lokala årsmötet
  2. Kunna utses av din förening att delta som ombud på årsstämman 2022-04-23

 

 

Erik & Eva, t f ordförande i Balans Riks