Vår organisation

Föreningen Balans bildades 1997 av patienter och deras anhöriga i Stockholm. Sedan hösten 2012, när Riksförbundet Balans bildades, ansvarar vi på riksförbundet för samordning av verksamheten. Vi håller systematisk kontakt med lokalföreningarna bland annat genom:

 • Regelbundna ordförandekonferenser
 • Balans årliga framtidskonferens
 • Beredskap att stötta lokalföreningar och bistår med administrativt stöd
 • Bearbeta orter av strategiskt intresse för att bilda lokalföreningar
 • Ha en välfungerande medlemshantering
 • Fortsatt arbetet med att identifiera, beskriva och prioritera innehållet i vår intressepolitiska bevakning. 

Medlemsaktiviteter och det intressepolitiska arbetet vilar på lokalföreningarnas axlar. Riksförbundet driver visst intressepolitiskt arbete tillsammans med systerorganisationer internationellt samt på riks- och regional nivå.

Nationellt – NSPH – Hjärnkoll

nsph logga

Vi är en ideell organisation som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Den hjälp vi erbjuder baserar sig på ett långt arbete med frågor som berör våra diagnoser samt våra egna erfarenheter som patienter och anhöriga. 

Våra mål

 • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
 • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
 • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
 • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Internationellt – Gamian

GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe), a patient-driven pan-European organization, represents the interests of persons affected by mental illness and advocates for their rights. Its main objectivesgamian are: advocacy, information and education, anti-stigma and discrimination, patients’ rights, co-operation, partnerships and capacity building.

Läs mer om Gamian >>

 

 

Riksförbundets styrelse 2017

 • Simone Gynnemo, ordförande
 • Bo Persson, kassör
 • Åsa Lundvall, sekreterare
 • Pär Ejdsäter, ledamot
 • Johanna Nyman, ledamot
 • Håkan Wingren, suppleant
 • Erik Rådström, suppleant

Valberedningen

 • Birgit Hansson, sammankallande
 • Lill Iwersen
 • Patrik Holmström

Riksförbundets stadgar