Eva Aagesen. Foto: Jan-Ove Ekman

 

Detta inlägg publicerades första gången i november 2019. För uppdaterat kalendarium se hemsida
https://balansriks.se/balans-boras-sjuharad/

 

Föreningen Balans Borås-Sjuhärad bildades 2013 efter en föreläsning om bipolär sjukdom av lektor Marie Rusner. Suget efter en förening var stort och fler var intresserade av att engagera sig. Bland annat Eva Aagesen.

Du har ju varit med från början Eva, varför valde du att engagera dig i Balans?
Jag var nyinflyttad till Borås och jag var också ny som patient på Öppenvårdmottagningen. Där fick jag av en slump syn på en affisch att det skulle hållas en föreläsning av lektor Marie Rusner som har gjort djupintervjuer med patienter med bipolär sjukdom och deras anhöriga. På affischen stod också att man tänkte starta en lokalförening för oss med bipolär sjukdom och att man kunde anmäla sitt intresse att vara delaktig där och då. Jag kände ingen i Borås privat – jag hade arbetskamrater i Borås, men det blir på ett annat plan.
Jag suktade efter personer som jag kunde prata med och var i samma sits som jag och någon vecka senare var vi cirka 30 personer i alla åldrar och ville engagera sig. Med en sak gemensamt: bipolär diagnos.
Jag ville gärna sitta med i styrelsen – trots att jag aldrig tidigare varit med i en
förening och absolut inte i en styrelse. Här har jag fått riktiga vänner – vi kan prata om ALLT!

Flera av medlemmarna i föreningen föreläser om hur det är att leva med olika diagnoser och deltar i olika lokala nätverk och evenemang som har anknytning till psykisk ohälsa. Föreningens vision är att jobba med anhöriga på ett effektivare sätt samt även hitta kanaler för ungdomar med psykisk ohälsa.

Hur tycker du att föreningen har utvecklats sedan starten 2013?
Direkt från starten 2013 blomstrade Balans Borås-Sjuhärad och på varje aktivitet kom mellan 15 – 20 personer. Medlemmar och idéerna var många och vi hade bland annat målarträffar, musikquiz-träffar och fotoutställningar. Efter ett tag kom färre och färre medlemmar till våra träffar och under 2016 och 2017 kunde vi vara så få som två personer som dök upp till aktiviteterna.
Men i en hopplös situation där ingen visste något har nu trenden vänt. Med ny ordförande och ny sekreterare har vi sakta men säkert fått nya medlemmar, både med
och utan diagnos. Vi har en helt ny ledarstil, stabilitet i föreningen, nya idéer
och en framtidstro.

Aktiviteter som föreningen erbjuder sina medlemmar är olika föreläsningar, besök av personliga ombud, anhörigstöd, boendestöd, sociala träffar på caféer eller i lokalen där de samlas under ett tema för att ha något att fokusera samtalen omkring. Varannan vecka har föreningen grupp enligt Balans eget material Balansmodellen där både deltagare med egen erfarenhet och anhöriga möts. Tillsammans tar man fram förslag på ämnen att prata kring resterande gånger.

Vad har ni haft för aktiviteter i höst och vad händer i vinter?
Sommarträffarnas kafébesök har varit populära, Balansmodellen har kontinuerligt fortsatt med en ny grupp med utbildade cirkelledare och vi har bland annat haft besök av boendestöd där vi fick lära oss massor.
Flera av oss i Balans Borås-Sjuhärad har intervjuats av olika tidningar för att sprida kunskap om vår förening.
Under psykiatriveckan stod vi tillsammans med andra föreningar på stora torget i Borås och informerade om Balans. Vår nya Balansmedlem Anette Laursen är författare och vi hade hennes bok ”Boken som eldats upp två gånger : fuck it nu kör vi!” till försäljning under dagen.
På World Mental Health-day den 10 oktober föreläste jag om mitt liv och det var till min glädje en välbesökt kväll där de flesta inte hade hört mig.
Under nästa termin har vi planerat ett samarbete med NSPH som går ut på att kunna erbjuda studiecirklar i ”Din egen makt” som är ett material framtaget för att ge tips hur du bestämmer över ditt eget liv och fortsätta med en ny grupp i Balansmodellen.

 

Mariah Levicsek
Riksförbundet Balans